Naturskyddsföreningen skapar världens längsta blomsteräng

Nu drar Naturskyddsföreningen igång odlingen av världens längsta blomsteräng. Det kommer nu att bli odling i landets alla vägrenar. Målet är att skapa Världens längsta blomsteräng i form av 1 000 kilometer ängsmark. Målet är att odla sig in i Guinness rekordbok som världens längsta blomsteräng.

 

I takt med att slåtterängar och naturbetesmarker minskat kraftigt i Sverige har både ängsväxter och pollinatörer så som bin, humlor och fjärilar blivit allt färre. Det vill Naturskyddsföreningen råda bot på. Projektet startar hösten 2021 och kommer att pågå i fyra år.  Finansiering kommer från Svenska Postkodlotteriet, som går in med 14,1 miljoner kronor.

Mångfalden av arter är en förutsättning för att ekosystemen ska fungera – ekosystem som ger människan livsviktiga tjänster så som pollination, matproduktion och dricksvatten. Enligt FN utrotas arter 10–100 gånger snabbare nu än under de senaste tio miljoner åren. Just nu hotas upp till en miljon arter av utrotning. Många av dessa kommer att försvinna inom några årtionden om vi inte agerar

I Sverige beror förlusten av biologisk mångfald till stor del på förändringar i landskapet. De mest artrika markerna i Sverige är ängar och naturbetesmarker, men idag finns bara en bråkdel av dem kvar. De växer igen, bebyggs eller planteras med gran. Samtidigt som invasiva arter breder ut sig.

Odlingen i vägren är ett sätt att sätta fokus på artrikedomen. Dock gäller det nu de får växa här, klipps det blir effekten den motsatta. Läs mer om hur du gör för att det ska blomma!

Så här kommer projektet att gå till:

  • Fokus blir på att odla längs mindre vägar.
  • Här sås nu ängsblommor, invasiva arter rensas bort, klippning först efter blomning.
  • Samarbete med exempelvis Trafikverket.

Mål:

  • Efter fyra år ska 1 000 kilometer vägkanter skötas på ett sätt som gynnar den biologiska mångfalden, en miljon svenskar ska ha fått ökad medvetenhet om vikten av biologisk mångfald, och 200 lokala åtgärder ska vara utförda.
  • Samt ett registrerat rekord i Guinness rekordbok 2026!

Har du koll på de globala målen? Testa dina kunskaper här.

Dela inlägg:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Relaterade inlägg

Missa inget från MissVEGO

Få det bästa och senaste från MissVEGO direkt i din inbox – anmäl dig till vårt nyhetsbrev!